Canti di “carritteri”

Read Italiano version
 
Vogghiu cantari na canzuna di minzogna
ca di minzogna la vogghiu finiri.
Mi curcu sutta un peri di ‘ranatu
stennu la manu e trovu na lumia.
Nn’ati vistu peri i pira fari puma?
Preuli carricati di cirasi?
Ddocu a sta banna iò ‘ntisi na vuci:
i succi s’ammazzaru a cutiddati.
Ddocu a sta banna iò ‘ntisi na vuci:
ca na musca rumpiu setti cannati.
Angelo Lo Burgio. Misilmeri 1970.
Vitti na rosa a Muntipiddirinu
chi la guverna lu palermitanu.
Cci fannu festa ad idda di cuntinu,
cci acchiana e scinni ogni cristianu.
E cc’è na scala di centunu scaluna;
s’iu sù mortu, ‘rrivisciu quann’acchianu.
Cu voli grazi, a Muntipiddirinu
cc’è Santa Rusulia cu Cristu ‘mmanu.
Ignazio Dominici. Villabate 1970.
 Vitti na donna chi si pittinava,
li capiddi moderni si facìa;
avìa lu specchiu e si cci taliava,
però la faccia pàlita l’avia;
Iu l’amaru chi allatu ci stava,
tutta la bedda vista mi vidìa.
Francesco Puccio. Alcamo 1970.
Vinni a cantari ccà mannatu apposta,
vinni a cantari canzuni di testa.
Sì comu na rusuidda nni la rasta,
comu na rosa ch’è chiantata apposta.
Nun la tuccati nuddu ca si guasta,
chi ghiè cci tegnu li guardii apposta.
Si quarchi bota si rumpi sta rasta,
la rasta si rumpi e la rosa m’arresta.
Francesco Amato. Alcamo 1970.
Rosa Rusidda ciuri ri biddizzi
viri comu ti penninu sti lazzi,
o ti l’attacchi o puru ti li ntrizzi
ca l’omini pi tia nescinu pazzi.
C’un pettini r’oru ti l’allisci
cu tanti fila r’oru ti l’attacchi.
Quantu vali un capiddu ri sti to biunni trizzi
mancu cci vali l’oru ri Palermu e Chiazza.
S’arrivu a ‘mirari sti vostri biddizzi
ma ‘nzinu a Roma vi cci portu ‘mmrazza.
Michelangelo Testa. Bagheria 1969.
Rarreri sta finestra c’è un ghiardinu,
c’è un peri d’aranciu cu li cima d’oru.
Passa l’aceddu e ci conza lu niru,
scuvaru l’acidduzzi a primu volu.
Passa Rusidda e si nni pigghia unu
e si lu metti ‘nta la aggia r’oru.
La aggia siti vui ronna r’amuri,
l’aceddu sugnu iò ca cantu e volu.
Nino Geraci. Villabate 1969.
St’occhi ca fannu chiantu senza fini
sannu lu cori ca sta bedda teni.
Stu cori ca mi misi nta li spini
m’ha datu sempi còlliri e mattani.
Amuri amuri ca sai li distini,
rimmi pi quantu duranu sti peni.
Sta bedda m’attaccò cu li catini,
cchiù mi disprezza e cchiù la vogghiu beni.
Santu Pintu. Catania 1978.
Nta sta vanedda cc’è na strata sparti
atturniata i finestri e porti,
cc’è na picciotta di vint’anni fatti
ricca di valità e purtava sorti.
So matri la nutrica a pani e latti,
ora pi dalla a mia cci pari forti.
Iu tantu i priai fin’a chi l’appi
ora si sempri mia fin’a la morti.
Agostino Ignoto (zù Matteu). Capaci 1966.
Ivi a cantari ‘dda banna Cianciana
cu lu pirmissu ratu ri Burbuna.
Mannai pi matrimoniu a la Chiana
pi na picciotta ri Santa ‘Ristina.
Li ‘mmasciaturi foru ri Vivona,
L’appuntamentu fu a Siculiana,
lu sponsaliziu a la chiesa di Roma.
Ma chi cci ammanca pi essiri riggina?
Mmanu la parma e ‘ntesta la curuna.
Nino Geraci. Villabate 1969.
Mamma ca passa lu me giuvinottu,
mamma ca lu canusciu a lu caminu.
Ora lu chiamu e lu fazzu vutari
di la finestra lu fazzu acchianari;
e s’un c’è scla la trizza cci jettu
e trizza trizza lu fazzu acchianari.
Mamma ca mi lu strinciu a lu me pettu
e senza sonu lu fazzu abballari.
Agostino Ignoto (zù Matteu). Capaci 1968. 
Haiu lu cori quantu na nucidda,
vaiu circannu na figghiola bedda.
Un mi nni curu siddu è oicciridda
ca la nutricu a carni di vitedda.
E quannu è granni e mi curcu cu idda
facemu a casa a setti sularedda,
li quasittedda comu li voli idda
e li scarpuzzi cu la ciancanedda.
Ora si voli Diu e mi ‘nzerta l’annata
io r’oru ci l’è fari e no di sita.
Ca si vuliti sapiri cu è chistu chi canta
ca sugnu u figghiu ri Viciuzzu Arofalu.
Salvatore Garofalo. Palermo 1972.
Haiu un caavddu ri mili banneri
giummi e pinnacchi li sapi purtari.
Avanti baiu ca cci sciancò lu peri,
giummi e pinnacchi li fici allurdari.
Chistu è un cavaddu ri mili banneri.
Marianu Flamia. Bagheria 1972,
Amuri amuri dami un muccaturi
ca ti lu portu a lu ciumi a lavari.
Acqua di Francia e sapuni d’amuri,
ogni stricuni lu vurria vasari.
Io ti lu stennu all’occhiu di lu suli
‘ncapu na petra p’un si tacchiari.
Stasira ti lu mannu all’ammucciuni
pi to matruzza un abbisari a mali.
Agostino Ignoto (zù Matteu) Capaci 1966.
Amuri amuri quantu si luntanu,
cu ti lu conza lu lettu a la sira?
Cu ti lu conza ti lu conza malu
e malateddu agghiorni a la matina.
O Diu chi t’u cunzassiru sti manu
ma puramenti pi na siritina!
A la matina comu nni livamu,
lu gigghiu cu la rosa si spampina.
Agostino Ignoto (zù Matteu). Capaci 1963.
Assira io passavu ri na banna
truvavu la me amanti chi durmeva,
curcata era ‘nt’on lettu ri pinni
pi capizzeddu lu me cori aveva.
Nun la tuccai nuddu ca si scanta
ca l’arruspigghiu cu li modi mei;
quantu cci jettu un friscu ri so mamma:
susiti bedda camina cu mia.
Domenico Lanza. Bagheria 1968.