Li cosi duci di li nostri galanti munasterii

Read English version

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Oh, vui chi aviti ‘na gran passioni
A li sfinci, pastizzi e turtigghiuni,
Vui puru chi mustrati ammirazioni
Di cosi duci e ni siti manciuni,
Liggiti ora sti versi chio disponi
La mia gulusa Musa arruzzuluni,
Liggitili ‘cu summa attenzioni
Chi a vui su’ didicati sti canzuni.
Musi chi in Elicona vi parati
Di cannola, cassati e cassateddi
Di sfinci, pastizzotti e ravazzati
Cuscusu asciuttu, nucatuli e feddi,
Di milinciani, olivi e capunati
Di minni, impanatigghi, e lasagneddi
Vui curtisi a lodari mi insignati
Li cosi duci chiù famusi e beddi.
Io chi su’ amanti di narratorii
Di cosi duci nun provu miserii
Sempri ni tegnu chini li scrittorii
E in iddi sfogu li me desiderii
E pri ristari a li futuri storii
Cu rimi ora burlischi ed ora serii
Eu vogghiu diri li pregi e li glorii
Di li nostri galanti munasterii.
Dunca Palermu ch’è città filici
Ni lu bon gustu lu primu riluci,
Pititti d’ogni sorti pri l’amici
E di zuccaru e meli iddu produci.
Ci vegna un mali a cu mali ni dici
Iddi su’ lu me spassu e la mia luci:
Criu chi me papà quannu mi fici,
Era inzitatu supra cosi duci.