Triunfu di Santa Rusulia

Read English version

 
 
La Santa faceva miraculi rari
cu lu so corpu a visitari ja
la pesti a tutti ci facia passari
e nni guareva d’ogni malatìa.
Una jurnata sinni ju a ‘llianari
un sapunaru di la Pannaria.
Pi vuliri di l’Eternu Ddiu
a caccia a Munti Piddirinu sinni iu.
 
A lu ritornu pi virtù di Diu
na munachedda ci cumparsi e ci dicìa.
Nun ti scantari caru amicu miu
sugnu la virginedda Rusulia
A Santa Zita c’è lu corpu miu
faciti un carru e cunnuciti a mia
mi cunnuciti pi tutta la città
e la crudeli pesti passerà.
 
Sprescia li pieri e tu ‘m Palermu vai
e stu santu rivelu a ghiri a dari
poi tu cunfessi cu zelu ed umirtà
ca dopu tri ghiorna tu a mia veni a truvari.
Sparìu la Santa e scinnìu a la città
e lu santu rivelu ha ghiutu a dari
prima lu rissi a lu preturi
a lu Sinatu e puru a Monsignuri.
 
Doppu tri ghiorna, cosa di stupuri;
lu sapunaru murìu pi davveru
e lu Sinatu e puru Monsignuri.
Sta santa verità riconosceru
ficiru un carru cu pompa ed onuri
pi tutta la città la cunnusceru
e doppu chi tutta la città ha giratu
la crudili pesti ha terminatu.
 
Una santa chiesa ci hannu fabbricatu
unn’è la grutta a Muntipiddirinu
e dda accriritata di la genti
nna grutta scurri acqua ogni prisenti
ci sunnu li canonici esistenti
dunni stu santu romitaggiu fu
ri sta sacrata virgini eccellenti
chi fu l’amata sposa ri Gesù.
 
Ri fora regnu vennu tanta genti
nna chistu munti dda acchianati su
vennu sta santa a ringraziari
chi nni difenni pi terra e pi mari.