Santa Brizzida

Read English version
 
Brizzida Santa addinucchiuni stava
avanti a un Crucifissu chi chiancìa
la Santa Passioni cuntimplava
li chiova e la curuna di li spini
la Santa Passioni cuntimplava
li chiova e la curuna di li spini
 
e cu na manu na torcia addumava
ca l’autra manu un libru chi liggia
“leggimi Cristu, la to passioni
rivèlimi la Santa Orazioni”
“leggimi Cristu, la to passioni
rivèlimi la Santa Orazioni”
 
lu Crocifissu chi cci arrispunnìu
prestu cu Santa Brizzida parrau
cci cunta li flagelli chi patìu
la passioni cci la cuntintau.
cci cunta li flagelli chi patìu
la passioni cci la cuntintau.
 
‘mpedi nun putè stari dda matina:
era cchiù nivuru assai di lu carbuni
ju pi parrari me mamma mischina
nn’happi secentu e vinti buffuluna
ju pi parrari me mamma mischina
nn’happi secentu e vinti buffuluna.
 
Quannu lu jurè Marcu mi tirau
la saluta mascidda mi firìu
la vina ri lu pettu m’allargau
Brizzida carìu ‘nterra e stranguscìu 
la vina ri lu pettu m’allargau
Brizzida carìu ‘nterra e stranguscìu