Picciutteddra di la conca d’oru

Read English version
 
Sta picciutteddra di la conca d’oru
scinni ogni-mmatina di Murriali,
la vitti aièri m-menzu a li so soru
cu ll’occhji a pampineddra e mm’arridìa.
 
Sò matri num-moli chi nni maritammu,
veni sò patri e ddici: Po’ videmmu,
Li so’ soru, ca su’ cchju granni, dìcinu: Aspittammu.
Ntantu passa lu tempu e nun nnì juncemmu.
 
Ora cu st’annacata, si ttu m’ami
e i t’amu videmma, chi ffacemmu?
Iemmu a l’accurzu, bbeddra, svulazzammu
ca nta um-mumentu maritati semmu.