Milicia

Read English version

 
 
St’occhiuzzi vivi vivi su assasini
e mentri cogghiu alivi, iu mi squagghiu
vurria fariti ricca ma nun sacciu
nun haju ca, ‘n carrettu e nenti cchju’
 
Milicia ti vigghiu beni assai
Milicia ma tu nun mi talii mai.