Mi votu e mi rivotu

Read English version
 
Mi votu e mi rivotu suspirannu
passu li notti ‘nteri senza sonnu
e li billizzi to’ vaju cuntimplannu
mi passanu li notti ‘nfinu a jornu.
 
pi tia nun pozzu cchiu arripusari
paci nun havi cchiù st’affrittu cori.
 
Ci pensi quannu ‘nsemmula ballammu
na siritina chi sonnu tinemmu
‘nta l’occhi tutti dui ni taliammu
n’arrussicau la facci e poi riremmu.
 
pi tia nun pozzu cchju arripusari
paci nun havi cchiu st’affrittu cori.
 
lu sai quannu jeu t’haiu a lassari
quannu la vita tua finisci e mori
quannu la vita tua finisci e mori.