Ma vidennu poi Maria

Read English version

Ma vidennu poi Maria chi assai lorda era la grutta
Comu matri amanti e Pia, nun la po’ vidiri brutta.
E ‘na scupa dda’ truvannu cu’ umiltà la jiu scupannu.
 
St’umiltati in riguardari di Maria lu spusu amatu
Cuminciau puru a scupari, ma di l’ancili è aiutatu
‘ntra un nenti chidda grutta, resta bedda e netta tutta.
 
Poi chi già purificatu San Giuseppi chistu locu
Cu’ ‘ingegni chi purtau, ietta luci e adduma focu.
E poi dici: ricriativi pspusa mia, riscaldativi.
 
Pi’ ubbidiri a lu so’ spusu, Maria santa si cibau,
C’autru cibu cchiu gustusu a si stissa priparau.
E pinsannu sempri sta, a lu so partu chi farà.
 
Già finuti di manciari a Diu grazie rinneru
E dulcissimu parrari tutti e dui si trattineru.
Discurrennu un pocu tra loru, di l’amuri di Diu omu.