Lu non-so-cchi

Read English version

 
In riguri, viuledda,
bedda bedda nun ci  si;
ma in tia regna, in tia privali
certu tali non-so-chi,
pri cui misa a beddi accantu,
d’iddi, oh! quantu, spicchi chiù.
Si sù chisti vaghi stiddi, sulu in iddi splendi tu.
E’ la rosa un arricriu
pri lu briu, la maistà;
sta vaghizza l’occhi abbagghia,
la plibbagghia curri ddà;
ma in un cori dilicatu
lu to ciatu, oh quantu pò!
Quali ciamma, quali affettu
svigghia in pettu, ‘un guardu to!
E’ simpaticu, è gentili,
nè virili cori c’è,
chi ‘un si senta risbigghiari
li cchiù cari e duci ohimè.