C’era na vota un Re Befè…

Read English version

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’era na vota un Re, Befè, viscottu e minè, chi avjia na figghia, befighia,  viscottu e minighia, chi avjia n’aceddu, befello, biscottu e minellu.

Un gnjiornu l’aceddu, befello, biscottu e minellu da figghia befigghia, viscottu e minighia, du Re befè, biscottu e minè vulò.

Ahi comu chiancia a figghia befighia, biscottu e minighia du Re Befè, biscottu e minè!

Allora ‘u Re, Befè, biscottu e minè, rissi: “A cu mi porta l’aceddu befello biscottu e minellu io ci fazzu maritari a me figghia befighia, biscottu e minighia”!.

E vinni un cristianu vavusu, tignusu, biscottu e minnusu chi dissi: “eccu Re Befè, biscottu e minè io ti purtavu l’aceddu befello biscottu e minello di to figghia befigghia, biscottu e miniglia, ora mi l’hai a dari pi mugghieri”!.

U’ Re Befè biscottu e minè chiamò a figghia befiglia, biscottu e miniglia, ma chidda quannu vitti ddu cristianu vavusu, tignusu, viscottu e minnusu, rissi: Io sugnu a figghia befigghia viscottu e miniglia du Re Befè biscottu e minè e nun mi maritu cu stu cristianu vavusu, tignusu, biscottu e minnusu anchi si mi purtò l’aceddu befello biscottu e minello.

Allura du cristianu vavusu, tignusu, viscottu e minnusu rapriu lji ita e l’aceddu befello, biscottu e minello vulo’ e ci rissi a lu Re Befè, biscottu e minè: Ma allura a parola du Re, ma chi minchia è.