Cantu a timuni

Read English version

 
A Sciacca Bacaru-u-una e ba-careddi
Mazara salanu li beddi sardi
er’ ‘a Marsala vopi er ‘ asineddi
Trapani pigghia li russi curaddi.
 
Er’ ‘a lu munti li picciotti beddi
‘n Trapani reci  (g)rana su un carrinu
‘nTrapani reci grana su un carrinu
a lu munti se picciuli un granu.
 
La missa e la dici lu parrinu
e chiddu chi la dici ‘è sacristanu
lu zzuccu vivi acqua e nesci vinu
l’occhi juncinu prestu di luntanu.