A munti piddirinu c’e’ ‘na rosa

Read English version

 
A munti Piddirinu cc’è ‘na rrosa
ca la guverna lu palirmitanu
ca la fistiggianu cu triunfu e fistinu
è l’alligrizza r’ogni cristianu.
‘Mpalermu si fa festa ri cuntinuu,
‘mPalermu si va cula l’oru finu,
pi acqua bona lu ciumi Giurdanu
e ppi vinu bbonu a cCastedduvitranu
ma, cu voli grazia er a mmunti  Piddirinu
ca c’è santa Rusulia cu Cristu mmanu.
Ora la me canzuna è quasi lesta
o gnazziddu tu rammilla sta risposta
ma quali piaciri prova lu me cori
o quannu stasira a ttia sentu cantari.