A ciaramedda

Read English version

 
Sona sona ciaramedda, suspirusa ‘nta muntagna
veni a fari a nuvena u pasturi di muntagna,
Binidittu lu pasturi chi va canta a lu Signuri.
 
Ciaramiddaru, ciaramiddaru, fai na’ sunata supra l’artaru
Ca lu Signuri quannu nasciu tutti li casi binidiciu.
 
E falla bedda la ninnaredda, ciaramedda sona accussì.
 
Comu sciuscià a’ tramuntana, cu la nivi e la biancura,
tinci tutta la campagna o che bedda la natura,
porta sempri lu pasturi nni la nivi lu splinnuri.
 
Ciaramiddaru, ciaramiddaru, fai na’ sunata supra l’artaru
Ca lu Signuri quannu nasciu tutti li casi binidiciu.
 
La nuvena quannu è duci, duna paci all’infelici,
si la senti lu Signuri, si l’abbrazza  lu pasturi,
si la senti lu bambinu binidici lu camminu.
 
O ciaramedda sona ca sona, ca l’arma vostra si fa cchiù bona,
mentri ca sona sutta li stiddi, inchi lu cori a li picciriddi.
 
E falla bedda, la ninnaredda, ciaramedda sona accussì